Vertrouwen: Sportief, wad, onthaasten

Meer informaties

neem contact met ons op

Ecotourisme
Waddenzee

Wij waren op pad

Wij hebben aan een tweedaagse ondernemers cursus 'Gastheer Waddenzee Werelderfgoed' deel genomen.

De cursus was georganiseerd door de Waddenvereniging in de pitoreske kerk Aerden Plaats in Oude Bildtzijl.
Wij konden onze kennis over landschap, natuur en cultuurhistorie in het Waddengebied verbreden door ontzettend interessante presentaties en excursies te volgen.
In een van de presentaties leerden wij de UNESCO-criteria van werelderfgoed, de Werelderfgoed-waarden kennen en weten nu waarom het Waddengebied eigenlijk Werelderfgoed is.
Ook bezochten wij met een gids van het Fryske Gea het Kweldercentrum en de Kwelder. Op die dag viel het weer niet mee. Het stormde en de bodem was drassig. Maar wij hebben toch weer veel geleerd over zomerdijken, vogels en planten in de kwelder en nog veel meer.
Een week later, in het tweede deel van de cursus scheen de zon en historicus Josse Pietersma kon ons tijdens de excursie naar verschillende plaatsen in het Bilt veel vertellen over de cultuurhistorie van dit gebied.
Wij zij heel blij deze cursus te hebben gevolgd om u nog meer over dit fantastische gebied de Waddenzee het Werelderfgoed te kunnen vertellen. Het was ontzettend leerrijk.

Terug naar het overzicht

Specialiteiten

U bent hier: